Aktualności Vetrex

Partnerstwo najwyższej klasy

Partner handlowy Vetrex - firma Windmar, przeprowadziła pierwszy w Polsce i Europie unikalny montaż okien V90+ w warstwie ocieplenia, którego szczelność została zweryfikowana przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej bezpośrednio na placu budowy.

Badanie i ocenę jakości przeprowadzonego montażu wykonano w obiekcie energooszczędnym, wybudowanym w technologii ścian keramzytobetonowych. Wyniki umożliwiające uzyskanie pozytywnej rekomendacji w badaniu wodoszczelności i szczelności na przenikanie powietrza, jakie powinna uzyskać firma Windmar w ramach Programu Rekomendacji Montażu organizowanego przez vortal Oknotest.pl, były wyjątkowo wyśrubowane, jednak testy wykazały, że partnerowi handlowemu Vetrex nie tylko udało się je osiągnąć, ale jeszcze pobić! Jakość wykonanego montażu okien została potwierdzona badaniem przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej, które wskazało, że:

  • przy ciśnieniu 600 Pa i prędkości wiatru wynoszącej 112 km/h – szczelność na przenikanie powietrza pozostała pełna i wynosiła 0 m3/hm,
  • przy ciśnieniu 600 Pa i prędkości wiatru wynoszącej 112 km/h – wodoszczelność pozostała pełna. Nie odnotowano również przecieków i zawilgoceń po stronie wewnętrznej połączenia.

Nikt wcześniej nie podjął się tak trudnego montażu, w dodatku testowanego „na żywo”. Jego pomyślny finał jest wynikiem wiedzy i zaangażowania osób, które do swoich zadań podchodzą nie tylko fachowo, ale i z pasją.