Zgoda i informacja dla kandydata

1. Zgoda dla kandydata do pracy

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli w treści CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VETREX Sp. z o.o., Rokitki, ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników VETREX. Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych.

Informacja dla kandydata:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest VETREX Sp. z o.o., Rokitki, ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew.

2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody. Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania systemów informatycznych administratora.

4. Dane kandydatów będą przetwarzanie przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

5. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. W celu skorzystania ze swoich praw należy napisać do administratora na adres e-mail iod@vetrex.eu

6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.