Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

I. Cookies

Zakres zbieranych danych
Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane strony, czas spędzony na tych stronach, hasła po których użytkownik wyszukuje treści przychodząc na stronę z wyszukiwarek internetowych, itp.
Cel i zasady wykorzystywania danych
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości wyświetlanych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane mogą być udostępniane usługodawcom zapewniającym poprawne działanie serwisu.
Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
Serwis  wykorzystuje cookies (niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Służą one do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki “cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.
Wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegam sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
    II. Dane udostępnione telefonicznie lub mailowo
W związku z Państwa telefonicznym lub mailowym kontaktem z firmą z Vetrex sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach - realizując obowiązki informacyjne wynikające art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – Vetrex sp. z o.o. informuje, co następuje.
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Vetrex sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach, ul. Skarszewska 13, zwany dalej "Administratorem".
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO tj. celem:
1) należytego udzielenia odpowiedzi w zakresie oferty Vetrex sp. z o.o. – w przypadku udostępnienia danych za pośrednictwem strony www. w związku z zadaniem takiego pytania,
2) prawidłowego zrealizowania dostawy produktów Vetrex sp. z o.o. – w przypadku udostępnienia danych za pośrednictwem strony www. w trakcie realizacji dostawy,
3) prawidłowego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji – w przypadku udostępnienia danych za pośrednictwem strony www. w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym,
4) prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów Vetrex sp. z o.o., w tym badania przez Vetrex sp. z o.o. „satysfakcji klienta” z dostarczonych wyrobów i dokonanych napraw w ramach gwarancji, badań statystycznych (prawnie uzasadniony interes Administratora) – w przypadkach wymienionych w punkcie 2 i 3 powyżej.
3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
4. Prawidłowe wywiązanie się z naszych obowiązków wymaga udostępnienia danych osobowych w formie elektronicznej lub papierowej firmie Vetrex sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach ul. Skarszewska 13, która w tym samym celu może kontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi, firmą montującą produkt, może udostępnić dane osobowe dostawcom elementów stolarki (np. dostawcy pakietów szybowych lub profili), przewoźnikom, podwykonawcom.
5. Dane osobowe pozyskane i przetwarzane w celach związanych ze zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres niezbędny do:
1) udzielenia wyczerpującej odpowiedzi - w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 1,
2) realizacji zamówienia i wywiązania się z innych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji – w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 i 3,
- po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać stronom w związku ze zrealizowaną dostawą, nie krótszy jednak niż wynikający z przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentów. Następnie zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, następnie zostaną usunięte.
6. Dane osobowe w postaci nagrania telefonicznego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące od dokonania nagrania, po czym zostaną usunięte.
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wywiązania się z naszych obowiązków (udzielenia odpowiedzi, realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji), natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości prawidłowego zareagowania na Państwa zgłoszenie/zapytanie, wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, udzielonej gwarancji.
9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres iod@vetrex.eu.