Słownik

B

Blokada błędnego położenia klamki (podnośnik skrzydła)

Zintegrowany podnośnik umożliwia najazd skrzydła na ramę zawsze na tym samym poziomie i zapobiega jego obwieszaniu się po stronie klamki; blokada błędnego położenia klamki natomiast zapobiega próbom uchylenia skrzydła, gdy okno jest otwarte. Obie funkcje realizowane są poprzez jeden element okucia.

Bloki podparapetowe

Bloki styropianowe montowane pod oknem w celu poprawienia izolacyjności cieplnej połączenia okna z murem w dolnej jego części. Przy zastosowaniu ww bloków styropianowych uzyskujemy bardzo dobre parametry termiczne połączenia znacznie lepsze od standardowych rozwiązań.

E

Ekstrudowana uszczelka

wyprofilowana uszczelka, która chroni przed przenikaniem wilgoci i zimnego powietrza z zewnątrz.

F

Fotoogniwo

Element półprzewodnikowy, w którym dochodzi do przemiany światła w energię elektryczną.

K

Klin izolacyjny

Materiał umieszczany w ramie systemu alphaline którego zadaniem jest polepszenie własności termicznych  gotowego wyrobu, klin izolacyjny wykonany jest z materiału o nazwie  Polystyrol utwardzony. Parametr cieplny tego materiału jest na poziomie 0,030W/mK wg DIN 52612".

L

Listwa podparapetowa

Umozliwia prawidłowy montaz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, pomaga zachować właściwości cieplne połączenia okna z murem w jego dolnej części  oraz dodatkowo zabezpiecza ramę okienną przed uszkodzeniem w czasie transportu.

M

Mechanizm wielostopniowanego uchyłu - MSL

dzięki wielostopniowemu uchyłowi skrzydło można ustawić w wybranej szerokości uchyłu, zwiększając tym samym komfort użytkowania.

Mikrowentylacja

Jest to element systemu okuć umozlwiający rozszczelnienie okna i doprowadzenie niewielkich ilości powietrza do pomieszczenia.

O

Okna przesuwne

Okna, w których jedno ze skrzydeł można przesunąć w płaszczyźnie równoległej do drugiego skrzydła. To nie tylko ciekawe, ale bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy lubią duże, przeszklone powierzchnie.

Okna łukowe

Okna o charakterystycznych,  miękkich,  zaokrąglonych kształtach ramy. To ciekawe rozwiązanie szczególnie dla tych, którzy cenią sobie oryginalne rozwiązania.

R

Roletki materiałowe międzyszybowe

Rolety zamknięte wewnątrz szyby zespolonej. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolety nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz zabrudzenie.

ROTO NT

System okuć rozwierno – uchylnych, w którym wszystkie elementy okucia znajdują się w zamknięciu centralnym.

S

Szyba dwukomorowa

Szyba składająca się z trzech szyb połączonych ramką dystansową  z metalu lub innego tworzywa. Przestrzeń między  szybami jest hermetycznie zamknięta i tym samym wolna od wilgoci. Standardowe szyby zespolone wypełnione są gazem szlachetnym.

Szyba zespolona

Szyba składająca się z dwóch lub więcej szyb rozdzielonych ramką dystansową  z metalu lub innego, zazwyczaj ciepłochłonnego tworzywa. Przestrzeń między obiema szybami jest hermetycznie zamknięta i tym samym wolna od wilgoci. Standardowe szyby zespolone wypełnione są gazem szlachetnym.

U

Uszczelka pod listwą podparapetową

uszczelka zapewniająca dodatkową ochronę przed utratą ciepła, którą montuje się w miejscu łączenia okna z listwą podparapetową.

W

Wślizgi montażowe

Elementy stabilizujace skrzydło okienne w stosunku do ramy, elementy te doskonale spisują się jako dodatkowe zabezpieczenie przed ugięciem się ramy okna podczas montazu.

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C, Ctr)

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C , Ctr) wyrażany jest w dB (decybelach) i określa, wartość redukcji hałasu z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika Rw ( C; Ctr)  tym lepsza izolacyjność akustyczna okna. Aktualnie nasze standardowe okna ( o powierzchni do 2,7m2)  posiadają współczynnik  Rw ( C, Ctr ) około 33 ( -1 , -5) dB. Gdzie wartości C = -1 i Ctr = -5 okreslają widmowe wskaźniki adaptacyjne dla okreslonych rodzajow żródeł hałasu.

Współczynnik przenikania ciepła Uw

współczynnik przenikania ciepła, który określa ilość energii (W = wat) przenikającej przez okno o określonej powierzchni ( m2 ) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1° K (1°K = 1°C).

Z

Zaczep antywłamaniowy

Specjalny zaczep zwiekszający odporność okna na włamanie.